Zaloguj Search

Historia

Hodowla Roślin Sobótka Sp. z o.o. – prezentacja

Firma Hodowla Roślin Sobótka ma długą historię i poważny dorobek w pracy nad hodowlą roślin. Hodowlę twórczą w Sobótce rozpoczęto w 1891 r. Hodowano pszenicę ozimą, owies, jęczmień jary oraz ziemniaki. Efektem pracy hodowlanej były następujące odmiany: pszenicy ozimej "Sobótka", "Protos", "Sobótka22", "Zwycięzca", "Czerwona", owsa "Dupauski", jęczmienia jarego "Cesarski", ziemniaków "Wolhtman34", "Cesarska Korona". Odmiany te były prezentowane na wystawach krajowych i zagranicznych. Dowodem uznania dla osiągnięć było przyznanie licznych medali, wśród nich: w Brukseli - 1910 r., we Lwowie - 1924 r., w Pleszewie i Gnieźnie - 1925 r. oraz w Grudziądzu - 1927 r. Specjalnością Kotowiecka było nasiennictwo i warzywnictwo.

Po II wojnie światowej w 1945 r. oba majątki zostały przejęte przez Państwowe Zakłady Hodowli Roślin i utworzono dwie samodzielne Stacje Selekcji Roślin. W 1952 r. obie Stacje połączono w Zespół z siedzibą w Sobótce. W 10 lat później Stacje ponownie przeszły na własny rozrachunek. 1 lipca 1967 r. nastąpiło połączenie Sobótki i Kotowiecka i została utworzona Stacja Hodowli Roślin - Sobótka z działem hodowli roślin w Sobótce. Wówczas areał Stacji wynosił 1196 ha. Reorganizacja ta wyraźnie wpłynęła na ożywienie w rozwoju Stacji Hodowli Roślin - Sobótka. 

Hodowla Roślin w okresie powojennym zajmowała się pszenicą ozimą, grochem, jęczmieniem jarym, lnem oleistym i włóknistym. Wynikiem prac hodowlanych tego okresu są następujące odmiany: pszenicy ozimej : Grono i Jubilatka, grochu: Wiktoria PZHR, Buława, Jubilat, Kaliski, Zefir, Koral, Karat, Szafir, Diament, Rubin, Agat, Ametyst, Granit, Agra, jęczmienia jarego - Refleks, lnu włóknistego Lazur i lnu oleistego Kotowiecki. Hodowla twórcza obejmowała pszenicę ozimą i groch oraz hodowlę zachowawczą pszenicy ozimej, grochu i  lnu oleistego.  

Stacji Hodowli Roślin do 31.12.1993 r. była jedną z 7 Stacji  wchodzących w skład  przedsiębiorstwa Poznańskiej Hodowli Roślin. Od 01.01.1994 r. działa już  jako jednostka organizacyjna Hodowla Roślin Sobótka Spółka z o.o. Wówczas w  skład Spółki wchodziły: dział hodowli roślin i dwa gospodarstwa w Sobótce i Kotowiecku. Obszar przedsiębiorstwa wynosił 1155 ha. 

W  grudniu 2000 roku Spółka w drodze przetargu została sprywatyzowana. Dalej zajmuje się uprawą rolną, przerobem i obrotem materiału siewnego, chowem i hodowlą zwierząt, produkcją mleka i żywca wołowego. Produkcję nasienną prowadzi na gruntach Spółki (około1 000 ha). Dzięki dobrze ukształtowanej współpracy w zakresie produkcji surowych nasion i nowoczesnej technice ich obróbki, dostarcza na rynek materiał siewny o wysokich standardach jakościowych.