Jęczmień ozimy

SU VIRENI

SU VIRENI polecana jest wielkotowarowym gospodarstwom rolnym ceniącym wysokość i jakość plonu.
SU VIRENI dzięki wysokiej stabilności słomy i odporności na wyleganie doskonale nadaje się na gleby nawożone obornikiem.

ZALETY:

  • Bardzo wysoka odporność na wyleganie „8” – wg COBORU,
  • Wysoki potencjał plonu w uprawie ekstensywnej,
  • Doskonale wykształcone ziarno (MTZ = 55,3g a1 oraz waga hektolitra 69 kg/hl a1).