Pszenica ozima

ADMONT

PSZENICA OZIMA ADMONT jest to odmiana pszenicy chlebowej (klasa A/B) o wysokiej zimotrwałości na poziomie 4.5
Spośród innych odmian wyróżnia się wysoką zdrowotnością i odpornością na wyleganie.
Pszenica Admont jest odmianą o średniej wysokości i średnim terminie dojrzałości.
Roślina ma potencjał plonu na bardzo wysokim poziomie.
Norma wysiewu to 270-310 ziaren/m2.

Zalety:

 • Plon na poziomie bardzo wysokim
 • Odporność na wyleganie
 • Odporność na choroby na bardzo wysokim poziomie (w tym najwyższa odporność na pleśń śniegową spośród wszystkich badanych odmian)
 • Dobra zimotrwałość

EUFORIA

PSZENICA OZIMA EUFORIA to odmiana która bardzo dobrze radzi sobie z najważniejszymi chorobami występującymi w tym gatunku, posiada wysoką odporność na wyleganie co gwarantuje sprawne żniwa, a dzięki wysokiej tolerancji na obniżone pH gleby EUFORIA reaguje mniejszym spadkiem plonu niż odmiany wrażliwe na zbyt kwaśny odczyn gleby.

Zalety:

 • doskonałe plonowanie
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • stabilne parametry jakościowe – klasa A/E
 • wysoka zawartość białka
 • stabilna liczba opadania
 • bardzo wysoka zawartość glutenu
 • najwyższa objętość wypieku chleba
 • ziarno ciężkie, dobrze wyrównane
 • tolerancyjna na przedżniwny porost ziarna
 • przydatna do uprawy w monokulturze
 • bardzo wysoka tolerancja na wyleganie
 • wysoka odpornośc na większość chorób grzybowych
 • tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu
 • niewrażliwa na środki ochrony roślin oparte na chlorotoluronie

BATAJA

 • Najnowsza, zarejestrowana w 2019 roku pszenica ozima hodowli DANKO,
 • Charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania oraz niskimi wymaganiami glebowymi.
 • Posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych.
 • Uniwersalna w uprawie, na gleby dobre i słabsze. Doskonale sprawdza się na glebach klasy IIIa do IVb.
 • Bataja posiada doskonałe parametry jakościowe ziarna, grupa A.
 • Pszenica o bardzo wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania oraz bardzo dobrej odporności na choroby. Posiada szczególnie wysoką odporność na: pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą oraz DTR.
 • Dobrze sprawdza się na gorszych stanowiskach – po kukurydzy.
 • Pszenica Bataja posiada bardzo dobrą zimotrwałość (4,5 w skali 9 stopniowej).
 • Jest odmianą o średniej długości słomy i dobrej odporności na wyleganie.
 • Charakteryzuje się ładnym, grubym ziarnem (MTZ na poziomie około 45-50 gram, na poziomie pszenicy Arkadia).
 • Posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia -zalecamy niższe normy wysiewu!
 • Zalecana norma wysiewu w optymalnym terminie siewu wynosi 300-350 ziaren kiełkujących na 1 m² (ca. 160-180 kg/ha).

BOSPORUS

 • Bosporus to nowa, wysokoplenna odmiana zarejestrowana w 2019 roku w Polsce i Niemczech.
 • Jest jedną z najwyżej plonujących odmian w Polsce.
 • Z uwagi na wiele korzystnych cech agrotechnicznych nosi miano „łatwej” w uprawie.
 • Charakteryzuje się wysokimi parametrami jakościowymi ziarna (grupa A/B) oraz bardzo dobrą odpornością na choroby, szczególnie odporna jest na mączniaka prawdziwego, fuzariozę kłosa, rdzę żółtą i septoriozę plew.
 • Jest odmianą o średniej wysokości i bardzo dobrej sztywności.
 • Bosporus charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie.
 • Ziarno o średniej grubości, dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu (MTZ ok. 45-48 gram).
 • Pszenica o bardzo dobrej krzewistości, przydatna jest również do opóźnionych siewów.
 • Norma wysiewu w optymalnym terminie siewu, to 300-350 kiełkujących ziaren na m2, tj.: ca. 150-170 kg/ha.

LAWINA

 • Jedna z najnowszych pszenic ozimych hodowli DANKO zarejestrowana w Polsce w 2019 roku.
 • Charakteryzuje się rekordowo wysokim poziomem plonowania zarówno w średnio intensywnej jak i intensywnej technologii uprawy.
 • W badaniach rejestrowych w Czechach, Norwegii oraz Turcji.
 • Posiada nadzwyczajną odporność na choroby, szczególnie na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, DTR, rdzę żółtą i brunatną.
 • Nie wymaga stosowania drogich technologii ochrony fungicydowej, co wpływa na optymalizację kosztów uprawy.
 • Dobrze się sprawdza w monokulturze zbożowej i siewach po kukurydzy.
 • Jest odmianą niewysoką, o dobrej sztywności.
 • Charakteryzuje się dużą wczesnością oraz bardzo dobrą zimotrwałością (4,5 w skali 9 stopniowej).
 • Ziarno o bardzo wysokiej gęstości, średniej grubości (MTZ ok. 43-47 g) oraz niskim udziale pośladu i dobrej odporności na porastanie.
 • Bardzo dobra krzewistość – zalecane obniżenie normy wysiewu!
 • Zalecana norma wysiewu w optymalnym terminie siewu wynosi 300-350 ziaren kiełkujących na 1 m² (ca. 160-180 kg/ha).

COMANDOR

 • Comandor to nowa pszenica ozima hodowli DANKO zarejestrowana w Polsce w 2018 roku.
 • Charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania zarówno w średnio intensywnej jak i intensywnej technologii uprawy.
 • Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych.
 • Posiada ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, wysokiej gęstości, nadzwyczajnej szklistości oraz rewelacyjnych parametrach jakościowych, na pograniczu grupy E/A. Charakteryzuje się rekordowo wysoką liczbą opadania i zawartością glutenu (na poziomie grupy E) oraz wysoką zawartością białka.
 • Pszenica o dobrej odpornością na choroby, szczególnie na rdzę żółtą i brunatną oraz fuzariozę kłosów. Nie ma konieczności stosowania intensywnej technologii ochrony fungicydowej, co wpływa na optymalizację kosztów uprawy.
 • Bardzo dobra zimotrwałość – 4,5 w skali 90.
 • Posiada podwyższoną tolerancję na zakwaszenie gleby, co sprawia, że może być uprawiana na glebach o nieuregulowanym pH.
 • Jest odmianą o średniej wysokości i dobrej sztywności. W warunkach intensywnej technologii uprawy wymaga skracania lub usztywnianie źdźbła.
 • Comandor charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie.
 • Wykazuje bardzo dobrą krzewistość, przydatna do opóźnionych siewów.
 • Norma wysiewu w optymalnym terminie siewu, to 320-360 kiełkujących ziaren na m2, tj.: ca. 160-180 kg/ha.

PATRAS

 • Pszenica jakościowa o typie pojedynczo-kłosowym z dobrą stabilnością plonu ziarna i szybkim napełnieniem ziarna,
 • Cechuje się dobrą zdrowotnością liści,
 • Średniowczesna dojrzałość,
 • Rośliny średnio-wysokie, zimotrwałe.

PATRAS to połączenie średniowczesnej dojrzałości z bardzo dobrą jakością i wysokim plonem ziarna. Dzięki wysokiej tolerancji na choroby podstawy źdźbła oraz fuzariozę kłosów świetnie nadaje się do siewu w monokulturze, po kukurydzy oraz we wczesnych terminach siewu. Dzięki równomiernej dojrzałości słomy i ziaren, łatwo się wymłaca.