Zaloguj Search

Hodowla Roślin Sobótka Sp. z o.o

zajmuje się uprawą rolną, przerobem i obrotem materiału siewnego. Działalność naszą prowadzimy w dwóch gospodarstwach w Sobótce i Kotowiecko na 824 ha; z czego ok.300 ha przeznaczamy pod reprodukcję materiału siewnego. Rocznie sprzedajemy od 1000 do 1800 ton kwalifikowanego materiału siewnego.