W związku z ciągłym rozwojem firmy poszukujemy Agronoma – stanowisko Kierownicze.

Poszukujemy osoby odpowiedzialnej i proaktywnej, posiadającej umiejętności organizacyjne. Niezbędne jest kreatywne podejście do pracy i wnikliwa obserwacja. Wymagamy predyspozycji do zarzadzania zespołem, umiejętności egzekwowania zadań, dyspozycyjności i umiejętności współpracy. Kandydat/Kandydatka powinien posiadać wiedzę z zakresu uprawy produktów rolnych i produkcji zwierzęcej, ciągu zabiegów agrotechnicznych, nasiennictwa, mechanizacji urządzeń rolniczych . Preferowane kwalifikacje i uprawnienia w kierunku rolniczym oraz doświadczenie zawodowe w w/w obszarach, prawo jazdy kat. B, T lub B+E. Curriculum vitae oraz list motywacyjny wraz z klauzulą ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych proszę przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "praca-ogłoszenie" na adres: Hodowla Roślin Sobótka Sp. z o.o.; Sobótka 92/1; 63-450 Sobótka lub osobiście w sekretariacie firmy w godzinach od 7:00 do 15:00, bądź e- mailem na adres: hodowla@osw.pl.