Groch siewny ozimy

DEXTER

SAATEN UNION

Dexter jako groch ozimy znakomicie wykorzystuje zgromadzoną w glebie wodę pozimową. Ogranicza to straty plonu spowodowane wiosennymi suszami i pozwala na przyspieszenie terminu zbioru (porównywalny do jęczmieni ozimych).

  • Nowa białokwitnąca odmiana grochu ozimego,
  • Wysoka zawartość białka i dobra MTN,
  • Średnio wysokie rośliny o dobrej odporności na wyleganie,
  • Energiczny rozwój wiosenny pozwala z powodzeniem konkurować z chwastami.

Sprawdza się w uprawie na glebach słabszych, przepuszczalnych.

Przed siewem zaleca się zastosowanie zaprawy fungicydowej oraz bieżącą kontrolę pojawu szkodników (np.: Oprzędzika pregowanego i Wciornastków). Zastosowanie zaprawy fungicydowej polepsza zdrowotność roślin w okresie wczesnowiosennym.