Jęczmień ozimy

SU LAUBELLA

SAATEN UNION

NOWOŚĆ!

Jęczmień ozimy pastewny

 • Polska rejestracja 2022,
 • Jeden z najwyższych MTZ – ponad 50 g wg doświadczeń COBORU,
 • Niewiarygodny plon na poziomie odmian wielorzędowych,
 • Zimotrwałość – 5 pkt. wg COBORU,
 • Sztywna i odporna na wyleganie słoma,
 • Odporność na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia,
 • Wysoka plastyczność odmiany w różnych środowiskach i systemach uprawy, również ekologicznych.

 

JAKUBUS

SAATEN UNION

WZORZEC PLONOWANIA

Polecany na wszystkie jęczmienne stanowiska, w szczególności na regiony ze słabszą glebą i trudniejszymi warunkami pogodowymi.

 • Najwyższy poziom plonowania wdoświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU
 • Typ kompensacyjny, o średniej dojrzałości i dobrej odporności na wyleganie
 • Wysoka zimotrwałość
 • Średnio późny termin dojrzewania
 • Wysoka odpornośc na pleśń śniegową 8