Dystrybucja

Dystrybucja

Nasz Kwalifikowany Materiał siewny dostępny w:

Hodowla Roślin Sobótka Sp. z o.o.
dział sprzedaży:
Sobótka 98
63-450 Sobótka

Przedsiębiorstwo Rolne Taczanów Sp. z o.o. z siedzibą w Karminie
dział sprzedaży
Karmin 1
63-330 Dobrzyca