Zboża ozime

Zboża ozime

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Jęczmień ozimy

Groch siewny