Pszenica jara

SU AHAB

SAATEN UNION

NOWOŚĆ!

Pszenica elitarna, Pszenica jakościowa
  • Rejestracja 2018 DE, 2020 PL
  • Wysoki plon (104%,104%) w połączeniu z bardzo wysoką jakością
  • Wysoka zawartość białka oraz stabilna liczba opadania
  • Bardzo duże ziarno
  • Ponadprzeciętna odporność na porastanie oraz osypywanie się ziarna
  • Jedna z najwyższych odporności na wyleganie 8,7 wg COBORU
  • Nadaje się na stanowiska z okresowymi niedoborami wody.

KWS DORIUM

KWS
Pszenica jara o cechach przewódkowych

Lider w plonie

Pszenica jara o cechach przewódkowych. Jakościowa, chlebowa o grubym ziarnie i wysokiej zawartości białka, odporna na wyleganie. Posiada wysoką liczbę opadania i wysoki wskaźnik SDS (sedymentacji) oraz dobry profil zdrowotnościowy.

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania
  • Dobry profil zdrowotnościowy
  • Odmiana przewódkowa do siewów późnojesiennych lub tradycyjnie wiosną.